Veilig sportklimaat

Blue Flower


Veilig sportklimaat bij VVV


Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er in de sport meerdere gevallen van Seksuele Intimidatie aan het licht.
V.V.V. vindt het zeer belangrijk dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten en heeft daarom een aantal maatregelen genomen:

  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor iedereen die namens de vereniging met jeugdige spelers omgaat; jeugdbestuur, trainers en coaches moeten een goedkeurende VOG afgeven bij de vrijwilligerscoördinator. Het invoeren van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen VVV kan uitoefenen. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justitie screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

  • Een Gedragscode met richtlijnen voor de omgang tussen (vrijwillige) medewerkers en minderjarigen. De code geeft aan waar de grenzen liggen in het contact met minderjarigen. Een gedragscode is een formeel document dat ondertekend wordt door vrijwilligers en medewerkers. Een ondertekende gedragscode kan in geval van seksueel misbruik helpen in een juridisch (strafrechtelijk of tuchtrechtelijk) traject. De gedragscode is te downloaden onderaan deze pagina. De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van de gedragscodes. 

  • Aanstelling Vrijwilligerscoördinator als uniek aanspreek- en coördinatiepunt voor alle persoonlijke relaties tussen VVV en leden. Deze functie is mede uit privacyoverwegingen gecreëerd; de relatie tussen vereniging en haar leden al dan niet als vrijwilliger actief is gebaseerd op vertrouwen en dat vertrouwen wordt gekoesterd. Persoonlijke gegevens worden beheerd door de Vrijwilligerscoördinator en worden alleen gebruikt voor bedrijfsmatige toepassingen of na instemming voor algemene cq specifieke commerciële acties.

  • Aanstellingsbeleid. Vrijwilligers komen en gaan. Een pleger van seksueel misbruik herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Het is daarom zaak nieuwe vrijwilligers zorgvuldig te screenen. Ingeval van een jeugdfunctie zijn een VOG en een Gedragscode onderdeel van de screening.

  • Aanstelling Vertrouwenspersonen. De Algemene Ledenvergadering heeft een 2-tal vertrouwenspersonen aangesteld met als doel laagdrempelige toegang te creëren voor klachten, pesten, etc. Zij kunnen volledig onafhankelijk van het Bestuur werken dat enkel middelen toekent noodzakelijk voor het functioneren.


Vertrouwenspersonen binnen VVV


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van VVV? Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of jouw team, dan wel wanneer er in jouw ogen sprake is van ongewenste omgangsvormen. De vragen die je hebt, kunnen gaan over:

• pesten en gepest worden;

• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;

• je voelt je seksueel geïntimideerd: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer, coach of ouder ervaar je als onprettig;

• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend’ gedrag bij een ander: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;

• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;

• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;

• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;

• iets waarvan je twijfelt of dat bij de vertrouwenscontactpersoon van VVV op de juiste plaats is.

De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die betrokken is bij VVV: jeugd en senioren, maar ook ouders / verzorgers van jeugdleden.

De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóórdat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert. Ook herhaling kan op deze manier worden voorkomen.

De vertrouwenspersonen binnen VVV zijn:


           Heleen Stappers                             Carla Dekker

     


Meer informatie over de vertrouwenspersonen binnen VVV, waarvoor je bij hen terecht kunt en hun contactgegevens, is te vinden in het te downloaden document onderaan deze pagina. 

Inschrijven Nieuwsbrief

Kalender

apr
13

16:00 - 22:00

apr
20

16:00 - 22:00

Twitter

ittfworld
ittfworld #GoldenSelfie with Seamaster 2019 #ITTFChallenge #SpanishOpen winners #vamos pic.twitter.com/JnVI1b3qTL
05:47PM Mar 24
ittfworld
ittfworld We are the #Champions !! #GoldenSelfie #ITTFChallenge + #OmanOpen pic.twitter.com/MP7waMGNGt
04:40PM Mar 24
VVVTafeltennis
VVVTafeltennis Maandag 25 maart spelen 2 teamleden thuiswedstrijd, zodat op 3 tafels vrij kan worden gespeeld. VVV duo 7 - Spinmill duo 1 VVV duo 13 - SETT duo 4 Dinsdag 26 maart spelen eveneens 2 teams thuis: VVV duo 5... www.facebook.com/187898131245070/posts/2395954230439438/
04:27PM Mar 24
ittfworld
ittfworld Now THAT is how to become CHAMPION!! #Congratulations Lin Yun-Ju #ITTFChallenge + #OmanOpen pic.twitter.com/q9Ocp9ue6q
03:54PM Mar 24
ittfworld
ittfworld Describe this AWESOME RALLY in emojis! #ITTFChallenge + #OmanOpen #HolyMoly pic.twitter.com/sTJrTa7ykl
03:11PM Mar 24