Laatste nieuws

Blue Flower

Gelukkig is het dan zover, vanaf 1 augustus gaat VVV weer open. Ook al is het coronavirus misschien minder aanwezig, er gelden bij onze vereniging strenge regels waar we ons aan moeten houden. Hieronder worden de regels en protocollen uitgelegd.

1. Hygiëneregels algemeen
De hygiëneregels van het RIVM dienen gevolgd te worden. Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
Houd 1,5 meter afstand (uitzondering tijdens het sporten). Vermijd drukte.
Was vaak je handen.

2. Reserveren van speelmomenten
In onze gymzaal is volgens de NTTB normen ruimte voor het opstellen van 4 tafels. Om te zorgen dat we binnen het maximaal toegestane aantal bezoekers blijven, hebben we ons aangesloten bij het reserveringssysteem PingPongBaas. Via de PingPongBaas krijgen wij inzicht in de personen die op onze vereniging zijn geweest, in het geval van een coronabesmetting. Om iedereen zoveel mogelijk gelijke kansen te geven om weer te komen tafeltennissen, kan je een tafel reserveren voor de duur van 1 uur (50 minuten tafeltennis, 10 minuten schoonmaak van tafel en zaal verlaten). Je mag 1 reservering per 4 openingsmomenten doen. UITLEG: Maandagavond gereserveerd. Vanaf de zaterdag erop mag je pas weer opnieuw reserveren. Reserveren kan je doen via de PingPongBaas app. Je reservering is pas definitief als je hier een bevestiging van hebt gehad. Er mag alleen enkelspel worden gespeeld. Dubbelspel is niet toegestaan. Is er na een speelmoment nog ruimte wat niet gereserveerd is, kan er op de tafel doorgespeeld worden. Zorg dat je op de juiste tijd aanwezig bent op VVV en meld je aan bij de accommodatieverantwoordelijke van die dag.

Is reserveren via de PingPongBaas app voor leden niet mogelijk. Er zal ook een mogelijkheid worden gecreëerd om bijvoorbeeld via whatsapp of via een papieren inschrijflijst in te schrijven. Maar via de PingPongBaas app heeft onze voorkeur.

Omdat er veel vrijwilligers nodig zijn om alles volgens de protocollen te laten verlopen, zijn we voorlopig alleen op de volgende dagen geopend.

Zaterdag 1 augustus:
13.00 - 16.00 uur (alleen jeugdleden).
16.00 - 22.00 uur.

Zondag 2 augustus:
10.00 - 12.00 uur (alleen senioren).
12.00 - 16.00 uur.

Maandag 3 augustus:
20.00 - 23.00 uur.

Dinsdag 4 augustus:
20.00 - 23.00 uur.

Vrijdag 7 augustus:
10.00 - 14.00 uur (Fifty ViTT).
20.00 - 23.00 uur.

Mocht er behoefte zijn, aan meer (of minder) speelmomenten, dan zullen we dit heroverwegen en aan de leden via de bekende mediakanalen laten weten. We bekijken dit per week.

Om alles draaiende te houden, komt er een inschrijflijst (hangt in de kantine), waarop je kan aangeven wanneer je vrijwilligerswerk gaat verrichten. Dit kan als accommodatieverantwoordelijke, zaalwacht of als kantinemedewerker. Dit kan voorafgaand of na een speelmoment zijn. Of op een moment dat jou beter uitkomt. We gaan blokken van 3 uur hanteren. Bij het niet voldoende aanmelden van vrijwilligers, kunnen openingstijden worden gewijzigd. Bij het massaal aanmelden van vrijwilligers, kunnen we dus vaker opengaan.

3. Looproute
We hanteren in de accommodatie zoveel mogelijk éénrichtingsverkeer om onderling contact zoveel mogelijk te vermijden. Deze looproute wordt uitgelegd bij aankomst bij de accommodatie door de verantwoordelijke op dat moment. Volg deze op!

4. Handen wassen en desinfecteren
Was zoveel mogelijk je handen met desinfecterende gel of zeep. Bij elke tafeltennistafel staat desinfecterende handgel klaar en tissues. Ontsmet je handen voor en na het spelen. Gooi de gebruikte tissues in de prullenbak die ook bij de tafel staat.

5. Tafel schoonmaken
De tafel is al schoongemaakt als je gaat spelen. Na 50 minuten krijg je signaal dat de volgende groep klaar staat. Je bent zelf verantwoordelijk om de tafel na het spelen schoon te maken. Dit kan met de bij de tafel staande plantenspuit met sop en de handdoek bij de tafel. Gooi na gebruik de handdoek in de wasmand, die bij de uitgang gereed staat.

6. Ballenprotocol
Iedere speler krijgt bij aankomst zijn eigen doosje met 10 balletjes (oranje of wit). Je serveert alleen met balletjes van je eigen kleur. Als deze op zijn, raapt elke speler zijn eigen kleur balletjes op. Na afloop van het speelmoment moeten de ballen gedesinfecteerd worden. Er staan bakken met sop om te ballen te reinigen. Droog de balletjes af en stop ze weer in het doosje. Gooi na gebruik de handdoek in de wasmand, die bij de uitgang gereed staat. Lever de doosjes met ballen in bij de accommodatieverantwoordelijke van dat moment.

7. Kantine
In de kantine zijn 6 tafels beschikbaar met elk 2 stoelen. Volgens de regels in de horeca mogen er 4 personen aan één tafel, ook als deze niet uit één huishouden komen. Aangezien onze kantine klein is, hebben wij er nu voor gekozen om een maximaal aantal bezoekers van 12 tegelijk in de kantine toe te staan. Dit is exclusief het personeel achter de bar en de keuken.

Je bent verplicht zoveel mogelijk te blijven zitten.

Reserveren doe je ook via de PingPongBaas app. Is er nog plek die nog niet gereserveerd is, schrijf dan je naam op de inschrijflijst die in de kantine aanwezig is. Reserveren gaat ook in blokken
van één uur. Als je dus een speelmoment hebt gereserveerd, is het handig om direct een uur te reserveren in de kantine als je nog wat wil eten of drinken. Is er na dat uur nog ruimte, kan je nog een uur extra blijven. De kantine sluit op doordeweekse avonden en zaterdag om 24.00 uur. Op zondag om 17.00 uur.

8. Gebruik kleedkamers, douches en toiletten
De kleedkamers mogen gebruikt worden om je om te kleden. Kom zoveel mogelijk in sportkleding naar de vereniging. Je mag ook douchen na afloop, maar doe dat liever thuis. De toiletten zijn ook open. Je kan ook gebruik maken van het algemene toilet in de hal. Na toiletbezoek, was altijd je handen en droog je handen met papieren doekjes. Gooi de doekjes in de desbetreffende prullenbak en niet in het toilet.

9. Regels opvolgen
Het is belangrijk voor iedereen om de regels op te volgen. Om besmetting te voorkomen hou zo veel mogelijk afstand. Doe je dit niet, kan je er door de accommodatieverantwoordelijke op worden gewezen afstand te houden. Na meermaals je niet houden aan de regels, kan je de toegang tot de accommodatie worden geweigerd.

Wanneer de regels moeten worden aangepast (bijvoorbeeld door toename besmettingen), is het bestuur daar toe gemachtigd.
GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND.

Het bestuur wenst jullie weer veel speelplezier.

Inschrijven Nieuwsbrief

Kalender

Twitter