Contributie

Blue Flower

De volgende contributiebedragen gelden voor het verenigingsjaar 2023-2024.

  Contributiebedrag in euro
   
Wie Per jaar Per kwartaal
Jeugd (geboren op of na 1-1-2004)       195 48,75
Jeugd incl NTTB competitie                             232 58
Senioren                                          215 53,75
Senioren incl NTTB competitie 271 67,75
Senioren incl UBT competitie 223 55,75
Senioren incl NTTB + UBT competitie 279 69,75
Niet spelend lid 25
Ereleden                                                   uitsluitend NTTB afdrachten/toeslagen


Het reguliere contributiebedrag is inclusief een afdracht van 20 euro aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB), maar exclusief NTTB contributietoeslagen (36 euro voor jeugd en 55 euro voor senioren per jaar). Deze dient VVV volledig af te dragen aan de NTTB.

Verenigingsjaren lopen van 1 juli tm 30 juni. Indien men pas na 1 juli lid wordt dan wordt de contributie door de penningmeester berekend op basis van de volgende formule: contributiebedrag excl competitietoeslag gedeeld door 10 x het aantal resterende maanden tot 30 juni. Ter illustratie; iemand die per 15 november seniorlid wordt, betaalt dus 215 : 10 x 7,5. Dit aangezien VVV in de maanden juli en augustus slechts beperkt open is.

De contributie wordt per jaar opnieuw berekend en dient conform de toegezonden e-mailfactuur te worden voldaan. Het rekeningnummer van VVV is NL57INGB0001687182 t.n.v. Tafeltennisvereniging VVV. Vermeld bij een contributiebetaling altijd de naam van het betreffende lid; bijvoorbeeld als je als ouder voor een jeugdlid betaalt. Mochten er wijzigingen zijn in je persoonlijke situatie - bijv. wel/geen competitie meer spelen, ander adres of contactgegevens - geef dit alsjeblieft zo snel mogelijk door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De contributiefactuur wordt per e-mail in juni verstuurd. Na 2 weken volgt een eerste herinnering. Na 3 weken volgt een 2e herinnering. Is na 4 weken nog steeds niet betaald, dan wordt de factuur verhoogd met 6 euro administratiekosten en wordt van het betreffende lid verwacht dat hij/zij tot betaling geen gebruik meer zal maken van de zaal.

Waar in het verleden het gehele contributiebedrag in 1x vooraf diende te worden betaald is er met ingang van verenigingsjaar 2019-2020 daarnaast ook de mogelijkheid om gespreid per kwartaal te betalen voor leden die een automatisch incassoformulier invullen. De extra bankkosten zijn verwerkt in de contributie. De incassodata zijn bij benadering 5 juni, 27 september, 27 december en 27 maart maar incasso's worden ongeveer 10 dagen van tevoren aangekondigd per e-mail zodat men zorg kan dragen voor voldoende saldo. Voor een geblokkeerde incassopoging (bijv. vanwege onvoldoende saldo) of een onterechte stornering is VVV gerechtigd om additioneel 3 euro incasso-/administratiekosten in rekening te brengen. Let wel, ondanks dat VVV nu ook de mogelijkheid biedt om gespreid per kwartaal te betalen blijft het lidmaatschap op jaarbasis. Men kan dus alleen per 30 juni zijn/haar lidmaatschap beëindigen en niet halverwege het jaar. 

Blijven betalingen van een lid naar oordeel van het bestuur te lang uit, dan kan het bestuur het betreffende lid de toegang tot de zaal/kantine ontzeggen en in het uiterste geval het lidmaatschap beëindigen.

Bij tussentijdse opzeggingen kan TTV VVV - ongeacht de reden - geen restitutie van reeds betaalde contributie verlenen. Dit vanwege het feit dat de vereniging op basis van de ledenaantallen bepaalde verplichtingen en vaste lasten heeft/aangaat. Denk aan oa de zaalhuur die jaarlijks wordt vastgelegd.

Ooievaarspas

VVV stimuleert de tafeltennissport en wil daarom dat zoveel mogelijk mensen aan deze sport kunnen deelnemen. En we vinden dat de contributie geen hindernis moet zijn voor deelname: daarom is VVV verheugd over het bestaan van de Ooievaarspas! Het maakt de sport toegankelijker en dat is belangrijk voor zowel de sporter als VVV. Mensen die recht hebben op een Ooievaarspas zijn dus van harte welkom bij VVV. Hoe gaat VVV met bezitters van de Ooievaarspas om? Het bezit van een pas is eigenlijk niet relevant! De penningmeester moet op de hoogte zijn, maar voor de rest is er geen verschil met VVV'ers die geen pas bezitten! Als bezitter kun je gewoon gebruikmaken van alle faciliteiten van VVV! Wel verwachten we dat de bezitters van een Ooievaarspas tijdig gehoor geven aan de oproep om deze te scannen op de aangegeven dagen. Ooievaarspasleden die een maand na de eerste oproep niet op een van de aangegeven scan-dagen/-avonden zijn verschenen dienen alsnog de volledige contributie te voldoen.

Inschrijven Nieuwsbrief

Kalender

juni
29

11:30 - 22:30

Twitter