Contributie

Blue Flower

De volgende contributiebedragen gelden voor het verenigingsjaar 2020-2021.

  Contributiebedrag in euro
Wie Per jaar Per kwartaal
Jeugd (geboren op of na 1-1-2003)       192 48
Jeugd incl NTTB competitie                             226 56,5
Senioren                                          212 53
Senioren incl NTTB competitie 264 66
Senioren incl UBT competitie 220 55
Senioren incl NTTB + UBT competitie 272 68
Niet spelend lid 25
Ereleden                                                   uitsluitend NTTB afdrachten/toeslagen


Het reguliere contributiebedrag is inclusief een afdracht van 19 euro aan de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB). De NTTB contributietoeslagen (34 euro voor jeugd en 52 euro voor senioren per jaar) dient VVV volledig af te dragen aan de NTTB.

Verenigingsjaren lopen van 1 juli tm 30 juni. Indien men pas na 1 juli lid wordt dan wordt de contributie door de penningmeester berekend op basis van de volgende formule: contributiebedrag excl competitietoeslag gedeeld door 10 x het aantal resterende maanden tot 30 juni. Ter illustratie; iemand die per 15 november senior lid wordt betaald dus 212 : 10 x 7,5. Dit aangezien VVV in de juli en augustus maand slechts beperkt open is.

De contributie wordt per jaar opnieuw berekend en dient conform de toegezonden emailfactuur te worden voldaan. Het rekeningnummer van VVV is NL57INGB0001687182 t.n.v. Tafeltennisvereniging VVV. Vermeld bij een contributiebetaling altijd de naam van het betreffende lid; bijvoorbeeld als je als ouder voor een jeugdlid betaald. Mochten er wijzigingen zijn in je persoonlijke situatie - bijv. wel/geen competitie meer spelen, ander adres of contact gegevens - geef dit ajb zo snel mogelijk door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De contributie factuur wordt per email in juni verstuurd. Na 2 weken volgt een eerste herinnering. Na 3 weken volgt een 2e herinnering. Is na 4 weken nog steeds niet betaalt dan wordt de factuur verhoogd met 6 euro administratiekosten en wordt van het betreffende lid verwacht dat hij/zij tot betaling geen gebruik meer zal maken van de zaal.

Waar in het verleden het gehele contributie bedrag in 1x vooraf diende te worden betaald is er met ingang van verenigingsjaar 2019-2020 daarnaast ook de mogelijkheid om gespreid per kwartaal te betalen voor leden die een automatisch incasso formulier invullen. De extra bankkosten zijn verwerkt in de contributie. De incasso data zijn bij benadering 5 juni, 27 sept, 27  dec en 27 mrt maar incasso's worden ongeveer 10 dagen van tevoren aangekondigd per email zodat men zorg kan dragen voor voldoende saldo. Voor een geblokkeerde incasso poging (bijv. vanwege onvoldoende saldo) of een onterechte stornering is VVV gerechtigd om additioneel 3 euro incasso/administratiekosten in rekening te brengen. Let wel, ondanks dat VVV nu ook de mogelijkheid biedt om gespreid per kwartaal te betalen blijft het lidmaatschap op jaarbasis. Men kan dus alleen per 30 juni zijn/haar lidmaatschap beëindigen en niet halverwege het jaar. 

Blijven betalingen van een lid naar oordeel van het bestuur te lang uit, dan kan het bestuur het betreffende lid de toegang tot de zaal/kantine ontzeggen en in het uiterste geval het lidmaatschap beëindigen.

Bij tussentijdse opzeggingen kan TTV VVV - ongeacht de reden - geen restitutie van reeds betaalde contributie verlenen. Dit vanwege het feit dat de vereniging op basis van de ledenaantallen bepaalde verplichtingen en vaste lasten heeft/aangaat. Denk aan oa de zaalhuur die jaarlijks wordt vastgelegd.

Ooievaarspas

VVV stimuleert de tafeltennissport en wil daarom dat zoveel mogelijk mensen aan deze sport deelnemen. En we vinden dat de contributie geen hindernis moet zijn voor deelname: daarom is VVV verheugd over het bestaan van de Ooievaarspas! Het maakt de sport toegankelijker en dat is belangrijk voor zowel de sporter als VVV. Mensen die recht hebben op een Ooievaarspas zijn dus van harte welkom bij VVV. Hoe gaat VVV met bezitters van de Ooievaarspas om? Het bezit van een pas is eigenlijk niet relevant! De penningmeester moet op de hoogte zijn, maar voor de rest is er geen verschil met VVV-ers die geen pas bezitten! Als bezitter kun je gewoon gebruik maken van alle faciliteiten van VVV! Wel verwachten we dat de bezitters van een Ooievaarspas tijdig gehoor geven aan de oproep om deze te scannen op de aangegeven dagen. Ooievaarspas leden die een maand na de eerste oproep niet op een van de aangegeven scan-dagen/avonden zijn verschenen dienen alsnog de volledige contributie te voldoen.

Inschrijven Nieuwsbrief

Kalender

Geen activiteiten gevonden

Twitter